Verzakingsrecht

De consument die online artikelen aankoopt heeft het recht aan Doekjes en Broekjes mee te delen dat hij afziet van deze aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het aankoop.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Doekjes en Broekjes én de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten en op eigen risico terug bezorgen aan Doekjes en Broekjes, Diestsestraat 144, 300 Leuven.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen en geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuile, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op vraag van de klant op maat zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.