Privacy Policy

Doekjes en Broekjes verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van je bestelling.

Wij behandelen je gegevens die je opgaf voor het verwerken van je bestellingen als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Doekjes en Broekjes bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen door een mailtje te sturen naar info@doekjesenbroekjes.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk  houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Doekjes en Broekjes heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

Doekjes en Broekjes respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via jouw gebruikersprofiel tot alle beschikbare gegevens over jou op Doekjes en Broekjes. Via jouw gebruikersprofiel kan je alle gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen.

www.doekjesenbroekjes.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig insellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Als dit zo is, neem dan contact op met ons via info@doekjesenbroekjes.be of via +32 (0)16 50 90 71 zodat we je bestelling toch nog kunnen uitvoeren.

Doekjes en Broekjes houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien je nog vragen hebt, over deze privacy statement, contacteer ons

Doekjes en Broekjes, Diestsestraat 144, 3000 Leuven, 016 50 90 71, info@doekjesenbroekjes.be

Ben je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)