Herbruikbare luiers bij de WurpskesWeetjes

Het project "duurzaam in de wieg" is een samenwerking tussen de Bakermat vzw, Mobiel21 en Doekjes en Broekjes onder de vleugels van de provincie Vlaams-Brabant.
Onder impuls van dit project startten ze in kinderopvang de Wurpskes met een proefperiode met drie kindjes in de stoffen luiers..
Nu mogen wij jullie apetrots en keiblij vertellen dat de Wurpskes vanaf nu enkel nog herbruikbare luiers gebruiken!
Ze kozen hiervoor omdat stoffen luiers veel beter zijn voor het milieu, maar ook omdat het veel goedkoper is voor de ouders dan het gebruik van wegwerpluiers!

 

Warme oproep van het 'Wurpskesteam' van Dagopvang ‘de Wurpskes’

Onze dagopvang ‘de Wurpskes’ vangt 11 kinderen op uit kansarme gezinnen. We bieden niet alleen een warme kwaliteitsvolle opvang aan de kinderen maar begeleiden ook hun ouders rond de opvoeding en andere thema’s die hen aanbelangen (huisvesting, inkomen, werk, opleiding, gezondheid…). Ouders betalen in onze opvang naargelang hun inkomen. Dat betekent dat vorig jaar 9 van de 11 gezinnen het minimumtarief van 1,56 euro per dag betaalden. De Vlaamse Regering besliste om dit laagste tarief te verhogen tot 5,02 euro (x 3!). Enkele gezinnen brachten reeds aan dat zij deze meerkost niet kunnen betalen. Zij overwegen om hun kind meer thuis op te vangen om de kosten te drukken. Met deze “keuze” die louter uit financiële overwegingen genomen wordt, hypothekeren zij niet enkel hun eigen toekomst (kansen op werk en het volgen van een opleiding) maar ook die van hun kind. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat kansarme kinderen die kwalitatieve kinderopvang genieten meer kansen hebben op het sociale vlak en op het vlak van leren.
We zoeken dan ook naar mogelijkheden om de uitstroom van deze kinderen en hun gezin in de kinderopvang te stoppen en zijn hierover in gesprek met beleidsmakers op lokaal en bovenlokaal vlak. In afwachting van een positief antwoord willen we ook in het hier en het nu zoeken naar een oplossing voor deze gezinnen.
We denken hierbij aan steun van particulieren die via een éénmalige of terugkerende (bijvoorbeeld 10 euro per maand) gift onze werking in staat stelt om de meerkost van deze maatregel voor een gedeelte zelf op te vangen in afwachting van een structurele oplossing. Hiermee kunnen we samen het recht op kinderopvang voor elk kansarm kind (én zijn/haar gezin) vrijwaren!
Indien u deze gezinnen wenst te steunen, kan u een gift overmaken via BE 28 0012 35500720 onder vermelding van ‘project FIDEL’. Uw steun komt deze kinderen en hun gezin rechtstreeks ten goede!